Rozważanie Ewangelii na piątek, 12 maja

J 15,12-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. […]

J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Nie sługa, ale przyjaciel. Sługa musi służyć, bo nie ma innego wyjścia. Inaczej spotkałaby go kara. Służy, bo się boi konsekwencji. Natomiast przyjaciel służy, bo kocha.

Kogo jest w tobie więcej, niewolnika czy przyjaciela? Jeśli przyjaciela, to dziękuj Jezusowi. Jeśli niewolnika, to się nie załamuj, ale proś Pana Boga o rozpalenie serca Jego obecnością, Jego miłością. Byś to, co robisz, czynił z miłości.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl