Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 15 maja

J 15,26-16,4a Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od […]

J 15,26-16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».

Duch Święty jest tym, który pociesza. Może są w twoim życiu sprawy, który wydają się cię przerastać. Może jest w twoim życiu coś, co przepełnia cię smutkiem. Może jest coś, co po prostu sprawia, że jesteś smutny i zatroskany. Dziś na modlitwie oddaj to wszystko Bogu i proś, by napełnił twoje serce pokojem i radością.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl