Rozważanie Ewangelii na sobotę, 20 maja

J 16,23b-28 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię […]

J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Pan Jezus przygotowuje uczniów do ostatniej wieczerzy, śmierci na krzyżu, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, zesłania Ducha Świętego… Po prostu przygotowuje ich do dalszego życia!

Bóg przypomina ci, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Że nie jesteś sam! Że jest On – Bóg, który się o ciebie troszczy i którego możesz o wszystko prosić.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl