Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 21 maja

Mt 28,16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali […]

Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce. Zapowiedział, że jeśli tego zapragniemy, to również pójdziemy w Jego ślady. Czy dbasz o swoją duszę, by była gotowa na ostatni dzień twojego ziemskiego życia? Czy jest w tobie pragnienie, by dostać się do nieba?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl