Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 22 maja

J 16,29-33 Uczniowie rzekli do Jezusa: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz […]

J 16,29-33

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Pan Jezus zapowiada apostołom, że będą mieć kryzysy w wierze, że się rozproszą i że zostawią Go samego. Przypomina również tobie, że do końca życia nie możesz być pewny siebie, że jesteś zdolny do duchowego rozproszenia, do odejścia od Jezusa. Sam o własnych siłach nie jesteś w stanie wytrwać w wierności Jezusowi. Dlatego proś Go o łaskę. Proś, by Jezus zwyciężał w twoim życiu!

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl