Rozważanie Ewangelii na wtorek, 30 maja

Mk 10,28-31 Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt […]

Mk 10,28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Piotr zostawił wszystko, by pójść za Jezusem. Mesjasz obiecał, że otrzyma o wiele więcej. Czy ty jesteś gotowy zostawić dla Boga wszystko? Tu nie chodzi o to, by uciec z domu, że szkoły, pracy…, ale o nieustanne wybieranie Jezusa w swoim życiu! O życie Ewangelią! Jezus obiecuje, że jeśli będziesz hojny dla Niego, On będzie jeszcze bardziej hojniejszy dla ciebie. Dlatego warto budować na Nim!

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl