Rozważanie Ewangelii na piątek, 9 czerwca

Mk 12, 35-37 Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak […]

Mk 12, 35-37

Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:

„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”.

Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?». A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Wielki tłum zgromadzony w świątyni chętnie słucha Jezusa. Zupełnie inaczej niż faryzeusze i uczeni w Piśmie. Są otwarci na to, co Jezus im powie.

Poproś dzisiaj Jezusa, byś potrafił przyjmować drugiego człowieka z otwartością, byś rzeczywiście chciał usłyszeć, co ten drugi ma do powiedzenia. Byś nie słuchał innych tylko przez pryzmat swoich przekonań i oczekiwań.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl