23 czerwca| Wiadomości

Czy św. Józef zostanie patronem Dnia Ojca?

Prof. Gloria Falcao Dodd, która wykłada mariologię na Uniwersytecie Katolickim w Daytonie w stanie Ohio postanowiła przybliżyć postać sw. Józefa – męża Maryi i „ziemskiego ojca” Pana Jezusa. W związku z obchodzonym w Stanach Zjednoczonych 18 czerwca Dniem Ojca zamieściła ona związane z tym swoje przemyślenia na platformie „The Conversation” i na ogólnokrajowej stronie Yahoo USA.

Działając w społeczeństwie wielokulturowym i wieloreligijnym autorka zwróciła m.in. uwagę, że Koran „nie wymienia wprawdzie nawet jego [Józefa] imienia, to jednak święta księga islamu zawiera więcej wzmianek o Maryj niż Ewangelie i w tym sensie jest tam jego «milcząca obecność»”. Biblia natomiast ukazuje św. Józefa jako kogoś, kto odgrywa zasadniczą rolę w życiu Jezusa Chrystusa, stanowiąc ważny wzorzec ojcostwa, który opiera się na zawierzeniu Bogu”.

Podobnie jak o. Donald Calloway – autor wydanej w 2020 książki, która stała się światowym bestselerem, „Poświęcenie się św. Józefowi. Cuda naszego duchowego ojca” – amerykańska teolożka jest przekonana o rosnącej roli Oblubieńca Matki Bożej w Kościele i we współczesnym świecie. Dla katolików jest On drugim najważniejszym świętym, po Maryi, gdyż tylko Ona kochała i służyła Jezusowi bardziej niż On.

Św. Józef. Życiowy „looser” czy mocny zawodnik?

„We współczesnych czasach zwrócił na to na uwagę bł. papież Pius IX, ustanawiając w 1870 św. Józefa patronem całego Kościoła katolickiego. Z kolei Pius XII do obchodzonej już w Kościele 19 marca uroczystości tego świętego dodał 1 maja 1955 wspomnienie św. Józefa Robotnika. Chciał on w ten sposób nadać chrześcijański wymiar obchodzonemu w tym dniu Międzynarodowemu Świętu Pracy a zarazem wskazać na to, że sens pracy ludzkiej wykracza poza jej tłumaczenia marksistowskie” – stwierdziła autorka.

Jej zdaniem olbrzymie znacznie dla ponownego odkrycia roli św. Józefa we współczesnym świecie ma wspomniana praca o. D. Callowaya i jego program 33-dniowych rekolekcji, zakończonych obrzędem „powierzenia siebie świętemu Józefowi”. Prof. Falcao Dodd wyraziła przekonanie, że „choć nie ma na to żadnych dowodów, można sądzić, że Franciszek zdecydował się na ogłoszenie w całym Kościele Roku Świętego Józefa (od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021) właśnie pod wpływem listu-petycji od ks. Callowaya”.

W liście apostolskim „Patris Corde” (Ojcowskim sercem [Józef umiłował Jezusa]) papież ten wskazał na sens i istotę ojcostwa, których uczy nas św. Józef: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się nim. I dzieje się to nie tylko dlatego, że przyczynia się do narodzin dziecka, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś bierze odpowiedzialność za życie drugiej osoby, w pewnym sensie sprawuje wobec niej ojcostwo”.

Papież o św. Józefie: patron na trudne czasy i wzór ojca

Uczona zauważyła, iż bycie ojcem oznacza wprowadzanie dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość, ale nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, lecz uzdalniać je do dokonywania wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. „Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano «przeczystego». Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił stawiać siebie z boku i umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa” – podkreśliła G. Falcao Dodd.

Na zakończenie swojego artykułu przypomniała, że choć św. Józef jest patronem dobrej śmierci, gdyż umierał w towarzystwie Jezusa i Maryi, to także w życiu jest on odkrywanym na nowo ideałem ojca. Przyczyną tego jest fakt, że jako ojciec odgrywał on istotną rolę w życiu swojej (świętej) rodziny, a czynił to z nadzieją i radością” – zakończyła swój tekst pani profesor z Daytonu.

Źródło: KAI

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl