Rozważanie Ewangelii na czwartek, 29 czerwca

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Mt 16,13-19 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo […]

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Dziś będzie bardzo krótko. Wyobraź sobie Jezusa, który zadaje ci pytanie: „A ty za kogo Mnie uważasz?”. Jaka będzie twoja odpowiedź? Ale zrób to szczerze, tak, jak rzeczywiście czujesz, tak, jak rzeczywiście jest. Odwagi!

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl