Rozważanie Ewangelii na piątek, 7 lipca

Mt 9,9-13 Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za […]

Mt 9,9-13

Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?».

On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

„Pójdź za Mną!” – to nie tylko słowa zapraszające do pójścia za Jezusem, ale przede wszystkim do naśladowania Go w codzienności. Może właśnie dziś skierowane są one do mnie, abym na nowo wybrał Jezusa jako mój prawdziwy autorytet. Pomodlę się dziś za wszystkich powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl