Rozważanie Ewangelii na wtorek, 11 lipca

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy Mt 19,27-29 Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, […]

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Mt 19,27-29

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

„Stokroć tyle otrzyma”. Jezus składa mi dziś obietnicę, że jeśli pójdę Jego śladami, otrzymam niezwykłą nagrodę – życie wieczne. Może więc dziś i ja złożę Mu obietnicę, że prawdziwie pójdę Jego śladami, chociażby w codziennej modlitwie porannej i wieczornej, której tak często uczy w Ewangelii. Poświęcę dziś dłuższą chwilę na modlitwę poranną i wieczorną.  

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl