Rozważanie Ewangelii na sobotę, 29 lipca

J 11,19-27 Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że […]

J 11,19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.

Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».

Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».

Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

„Ja wierzę!” To szczere wyznanie bohaterki dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Wyznanie to prowadzi do głębokiej zażyłości z Jezusem i powierzenia Mu swojego życia. Także moje szczere wyznanie wiary może stać się źródłem wielu cudów, których potrzebuję w codzienności mojego życia na różnych jego płaszczyznach. Poświęcę dziś czas na  modlitwę „Wyznaniem wiary”.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl