Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 7 sierpnia

Mt 14,13-21 Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy […]

Mt 14,13-21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść».

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».

On rzekł: «Przynieście mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci..

Bóg zawsze wzywa nas do misji przekraczającej nasze możliwości po to, żebyśmy Mu zaufali, że On zajmie się tym, czym my nie potrafimy. Paradoksalnie, jednocześnie nigdy nie wymaga więcej, niż możemy Mu dać: od uczniów chciał jedynie pięciu chlebów i dwóch ryb dla nakarmienia wielotysięcznego tłumu. Jeżeli widzisz, że Bóg stawia przed tobą jakieś trudne zadanie, to zrób to, co możesz, nawet jeśli wiesz, że to niewystarczające. Jezus zajmie się resztą.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl