Rozważanie Ewangelii na piątek, 11 sierpnia

Mt 16,24-28 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie […]

Mt 16,24-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Żeby osiągnąć coś wartościowego, zwykle potrzeba sporego wysiłku i trudu. Potrzeba też zostawienia spraw mniej wartościowych czy wręcz szkodliwych. Zastanowię się dzisiaj nad swoją hierarchią wartości. Co jest dla mnie naprawdę ważne, z czego nigdy nie chcę zrezygnować? A co jest tylko dodatkowym balastem czy nieprzynoszącą prawdziwego szczęścia drobnostką, którą mogę poświęcić, by osiągnąć większe dobro?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl