Rozważanie Ewangelii na sobotę, 19 sierpnia

Mt 19,13-15 Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali […]

Mt 19,13-15

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Jezus był otwarty na każdego człowieka, z każdym chciał się spotkać. Ale bywało, że Jego uczniowie, zamiast pomagać, przeszkadzali Mu w tym, tak jak w powyższej Ewangelii. W momencie, w którym zamykam się na drugiego człowieka, kiedy dzielę świat na ,,nas” i na ,,nich”, zamykam się tak naprawdę na współpracę z Jezusem i na pełnienie Jego woli, a ostatecznie także na pogłębianie swojej przyjaźni z Bogiem.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl