Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 20 sierpnia

Mt 15, 21-28 Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj […]

Mt 15, 21-28

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Uczniowie nie chcieli nawet wchodzić w dialog z poganką, a Jezus zaczął z nią rozmowę. Spełniając jej prośbę, pokazał uczniom, że i ona należy do „domu Izraela”. Do bliskości z Bogiem powołany jest każdy człowiek bez wyjątku. Pamiętaj o tym zwłaszcza wtedy, kiedy masz wrażenie, że Bóg nie odpowiada na twoje modlitwy, że jesteś Mu obojętny. Poganka z Ewangelii dopiero po jakimś czasie została wysłuchana, a wtedy odkryła, że jest dla Boga ważna. Zatem: wytrwałości!

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl