Rozważanie Ewangelii na piątek, 25 sierpnia

Mt 22,34-40 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w […]

Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?».

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Każde jedno przykazanie ma na celu doprowadzenie nas do większej, dojrzalszej miłości. Jeśli tak będziemy przeżywać wymagania związane z naszą wiarą, to rzeczywiście będą nas one rozwijały i prowadziły do spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, bo będą uczyły nas kochać. Taki jest sens każdego przykazania.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl