Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 28 sierpnia

Mt 23,1.13-22 Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, […]

Mt 23,1.13-22

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

Każdemu wierzącemu grozi to, że nie dostrzeże, co w wyznawanej wierze jest najważniejsze. A najważniejszy jest Bóg i zbudowanie osobistej przyjaźni z Nim. Tymczasem istnieje ryzyko, że tak bardzo skoncentrujemy się na przepisach, rytuałach czy zwyczajach religijnych, że przestaniemy dostrzegać w nich działanie żywego Boga. W takim wypadku czysto zewnętrzna religijność bez relacji z Chrystusem nie przybliża, ale oddala od Boga mnie i moje otoczenie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl