12 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na wtorek, 12 września

Łk 6, 12-19 Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do […]

Łk 6, 12-19

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Nawet sam Jezus, Bóg-człowiek, modli się przed ważnym wyborem. Podobnie i ty potrzebujesz modlitwy, żeby mądrze wybierać, właściwie decydować. Mądrość to jeden z darów Ducha Świętego. Człowiek sam z siebie jej nie wykrzesze. Może ją dostać w prezencie od Stwórcy. Podziękuj za dar mądrości i możliwość modlitwy, dzięki której go dostajesz.

Więcej: zobacz „Modlitwę o Mądrość” z Księgi Mądrości (Mdr 9, 1-6.9-11.13-18).

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl