13 września| Wiadomości

Zmarł bp Jan Wieczorek, pierwszy biskup gliwicki i wielki przyjaciel NINIWY

W 2008 roku dał zielone światło dla rozwoju NINIWY, przekazując parafię w Kokotku pod opiekę misjonarzy oblatów. Wielokrotnie wypuszczał rowerzystów NINIWA Team w drogę, błogosławiąc im na starcie kolejnych wypraw. Lubił spontanicznie pojawiać się na Festiwalu Życia. Odszedł do Pana w środę wieczorem w wieku 88 lat.

W słuchawce telefonu ojca prowincjała słychać głos biskupa gliwickiego, który prosi o spotkanie. To poważna sprawa. Nie chce przez telefon zdradzić, o co chodzi. – Weźcie Kokotek – proponuje na spotkaniu na żywo. Zmiana planu. Życie jest żywe…

Tak było w 2008 roku, kiedy biskup gliwicki Jan Wieczorek postanowił przekazać parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej w Kokotku pod opiekę misjonarzy oblatów, stwarzając tym samym możliwości rozwoju młodej wspólnoty NINIWY i uruchomienia centrum formacyjnego dla oblackiej młodzieży.

Jako zapalony rowerzysta, wielokrotnie wypuszczał w drogę wyprawy NINIWA Team, błogosławiąc na starcie kolejnym pokoleniom hardkołowców. Nie raz pojawiał się w Kokotku na Festiwalu Życia. W maju 2022 roku koncelebrował Eucharystię, podczas której miało miejsce poświęcenie Kaplicy św. Młodzianków. W tych stronach znany i szanowany był również za osobiste zaangażowanie w działalność Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, który powstał jako żywy pomnik Jana Pawła II.

Jako misjonarze oblaci i cała społeczność NINIWY mamy ogromną wdzięczność dla biskupa Jana Wieczorka za jego wsparcie i przyjaźń!

Kokotek. Geneza. Skąd wzięli się tu oblaci?

Jan Wieczorek urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach pod Olesnem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, od 1948 roku zamieszkiwał w konwikcie dla chłopców w Gliwicach, kształcąc się w miejscowym gimnazjum, a następnie w gliwickim Niższym Seminarium Duchownym, gdzie w 1953 roku uzyskał prywatną maturę. W tym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku z rąk biskupa opolskiego Franciszka Jopa, który skierował go na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Po ich ukończeniu zlecono mu pracę wykładowcy seminaryjnego w Nysie, obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Opolu, wikariusza i sekretarza biskupa Henryka Grzondziela – biskupa pomocniczego i proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi.

Przez prawie 12 lat był proboszczem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, położonej nad brzegami Stobrawy w południowo-zachodniej części Ziemi Kluczborskiej. Duże doświadczenie, wiedza prawnicza i autorytet duszpasterski zadecydowały o jego wyborze na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Uroczysta sakra biskupa miała miejsce 16 sierpnia 1981 roku w głównym sanktuarium Śląska Opolskiego na Górze św. Anny. Jako biskup pomocniczy był odpowiedzialny w diecezji opolskiej za sprawy małżeńskie, finansowe, budownictwa sakralnego, wizytacji kanonicznych i bierzmowania w parafiach. Szczególnej jego trosce powierzony był gliwicki region duszpasterski.

Jan Paweł II mianował biskupa Jana Wieczorka pierwszym rządcą diecezji gliwickiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku, która weszła w skład metropolii katowickiej. Przez prawie 20 lat pasterzował Kościołowi gliwickiemu. Dzięki jego inicjatywie powołano do życia wiele instytucji diecezjalnych, erygowano Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz powołano do życia Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej. Troską pierwszego pasterza Kościoła gliwickiego było zintegrowanie obu części diecezji gliwickiej: dawnej katowickiej i opolskiej. Dał temu wyraz w przeprowadzonych wizytacjach kanonicznych oraz przewodniczeniu licznym uroczystościom i celebracjom liturgicznym. Bliski ludziom, obrał za maksymę słowa: „Servire populo” (służyć ludowi).

O oddaniu swoim diecezjanom niech świadczy jego każdorazowy udział w inauguracji turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, których przez prawie 27 lat odbyło się ponad 445.

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI przeszedł na emeryturę dnia 29 grudnia 2011 roku. Zamieszkał w domu dla księży seniorów w Wiśniczach. Zmarł wieczorem 13 września 2022 roku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Źródło: redakcja, diecezja.gliwice.pl

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl