29 września| Wiadomości

Święto świętych Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała

29 września Kościół katolicki obchodzi święto Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała. Podobnie jak inni aniołowie są oni posłańcami Boga, którzy przekazują Jego wolę ludzkości.

Pierwotnie 29 września Kościół obchodził tylko święto św. Michała Archanioła. Po Soborze Watykańskim II i reformie liturgicznej, dni świąteczne dla archaniołów zostały połączone i przełożone na dzień św. Michała w 1969 roku. Święto Aniołów Stróżów było także obchodzone w tym samym dniu. Na początku XX wieku zostało ono jednak przeniesione przez papieża Piusa X i jest współcześnie obchodzone 2 października.

Zwiastun i wojownik

Według zapisów ewangelii św. Łukasza, Archanioł Gabriel zapowiada Maryi narodziny Jezusa. Jest on również tym, który obiecuje Zachariaszowi narodziny jego syna Jana Chrzciciela, ukazuje się Józefowi we śnie i przemawia do pasterzy w Świętą Noc. Gabriel jest między innymi patronem pocztowców, radia i telewizji. W sztuce często przedstawiany jest z lilią, która symbolizuje dziewictwo i tym nawiązuje do Zwiastowania Maryi.

Archanioł Michał jest postacią o charakterze wojowniczym. Często jest przedstawiany z mieczem, lancą lub tarczą z napisem: Quis ut Deus („Któż jak Bóg“). Według starożytnej tradycji pozabiblijnej, po upadku Adam i Ewa zostali przez niego wypędzeni z raju. W Apokalipsie świętego Jana, Michał i jego aniołowie zrzucają z nieba Szatana w postaci smoka.

Na tym opiera się też legenda, że Michał przed stworzeniem świata walczył z Lucyferem, który wraz z innymi aniołami powstał przeciwko Bogu. Lucyfer uważał bowiem, że sam jest jak Bóg. Zgodnie z legendą ta walka pomogła Michałowi zdobyć jego imię, którego znaczenie widnieje właśnie na jego tarczy.

Od średniowiecza Archanioł Michał uważany jest za patrona Niemców. Po wygranej bitwie pod Lechfeld w 955 roku pod sztandarem św. Michała, cesarz Otton Wielki oddał Święte Cesarstwo Rzymskie pod opiekę Archanioła. Święty Michał Archanioł jest również czczony jako patron Kościoła katolickiego oraz wielu państw i miast.

Rafał nieco mniej znany

Nieco mniej znany jest Archanioł Rafał. Występuje on przede wszystkim w Księdze Tobiasza w Starym Testamencie. Za pomocą Archanioła, Tobiaszowi udaje się uzdrowić swojego niewidomego ojca. Rafał jest również wiernym towarzyszem w niebezpiecznych podróżach. Dlatego jest on między innymi patronem pielgrzymów i podróżujących. Często jest przedstawiany w stroju pielgrzyma z krzyżem lub laską.

Z biegiem czasu wielu innym aniołom zostały nadane imiona, między innymi przez wierzenia ludowe i ezoterykę. W ten sposób powstali na przykład Archaniołowie Uriel i Barachiel. W związku z tym w 2002 roku Watykan oznajmił, że tylko Archaniołowie Gabriel, Michał i Rafał mogą być czczeni z imienia.

Źródło: Weronika Tokarski, misyjne.pl

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl