29 października| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 29 października

Mt 22,34-40 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w […]

Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?».

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Gdybym mógł „lajkować” słowa w tym fragmencie, zdecydowanie kliknąłbym pod słowem „cały”. Jezus pokazuje, że nie ma miejsca na połowiczność. Jeżeli coś robię, to totalnie. Dlatego całym sobą mam kochać Boga. Całym sobą, czyli mam się zaangażować w życie, realizować Ewangelię, jak to tylko możliwe. Pamiętajcie, że „całym sobą” nie oznacza „ponad siły”, ale „zgodnie z moją dyspozycją”.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl