13 listopada| Wolontariat Misyjny

O czym będą spotkania formacyjne przed wyjazdem na Wolontariat Misyjny NINIWY?

Rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznego Wolontariatu Misyjnego NINIWY!

Przygotowanie do wyjazdu na wolontariat misyjny odbywa się podczas pięciu spotkań formacyjnych. Pozwolą nam one lepiej się wzajemnie poznać, stworzyć wspólnotę, dzielić pasjami i umiejętnościami, a w końcu wspólnie rozeznać, czy wyjazd na wolontariat jest dla mnie i gdzie najlepiej mogę służyć i pomóc?

Pierwsze spotkanie („Rozgrzewka”) ma charakter zapoznawczy. Będzie też dużo przestrzeni na zadawanie pytań. Pokażemy też całą drogę przygotowania wyjazdu na przyszłoroczne doświadczenie misyjne (potrzebne dokumenty, szczepienia, umowy, bilety, zbiórka funduszy).

Spotkania formacyjne (I–III) będą tematycznie skupione na naszej tożsamości. Punktem wyjścia będą słowa Jezusa: „Przywołał do siebie tych, których sam chciał, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki” (por. Mk 3, 13–14). Oprócz formalnych przygotowań do wyjazdu chcemy przejść także wspólnie fragment drogi wiary i przyjrzeć się naszej misjonarskiej tożsamości. Kim jestem? Kim jest Bóg? I wreszcie – kim są ludzie, do których Jezus nas posyła (podczas wyjazdu wolontariackiego, ale także na co dzień)? Kolejne spotkania będą też okazją do podsumowania etapu dotychczasowych przygotowań każdego z wolontariuszy.

Wyjazd w luty to „bonus” za zdaną sesję: górska chatka, wspólna wędrówka i poezja śpiewana przy kominku… Warunki jak najbardziej misyjne!

Jeśli masz jakieś pytania, napisz: info@wolontariatmisyjny.pl.

Plan spotkań

  • 24–26 listopada 2023, Kokotek – „Rozgrzewka” (Czym są misje? Kim są oblaci? Co to jest NINIWA? Po co jechać na wolontariat? Jak to zorganizować?)
  • 12–14 stycznia 2024, Kokotek – Formacja misjonarza cz. I.: „Kim jestem?”
  • 15–18 lutego 2024, Beskidy – „Misja: górska chatka”
  • 5–7 kwietnia 2024, Kokotek – Formacja misjonarza cz. II.: „Kim On jest?”
  • 24–26 maja 2024, Kokotek – Formacja misjonarza cz. III.: „Kim oni są?”

Czym jest Wolontariat Misyjny NINIWY?

Wolontariat Misyjny NINIWY – koordynowany przez Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA – to sposób na zaangażowanie i służbę młodych, którzy mogą zrobić coś dobrego w miejscach, gdzie ich pomoc i umiejętności są najbardziej potrzebne.

W 2024 roku planowany są wyjazdy do Kazachstanu, Gruzji, Mołdawii, Rumunii, Maroka, Francji (Lourdes) i Kamerunu. Wyjazd na wolontariat trwa od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Najwięcej osób wyjeżdża latem. Celem są najczęściej placówki misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz inne miejsca prowadzone przez zaprzyjaźnionych księży i siostry zakonne.

Aby zostać wolontariuszem, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków: mieć ukończone 18 lat w dniu wyjazdu na misje, praktykować wiarę w Kościele rzymskokatolickim i – w przypadku niektórych kierunków – wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka docelowego kraju. Wymagany jest też udział w minimum trzech z pięciu spotkań formacyjnych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:

Zmiana sterów, nowe kierunki! Jak wyjechać na Wolontariat Misyjny NINIWY?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl