8 lutego| Wiadomości

Hongkong: wolność religii pogarsza się

Wolność wyznania w Hongkongu „pogarsza się”, a Stany Zjednoczone wraz z innymi krajami demokratycznymi powinny wykorzystać swoje wpływy do promowania wolności religijnej w tym regionie – wynika z nowego raportu na temat prześladowań w regionie.

Hongkong jest specjalnym regionem administracyjnym Chin. Jego mieszkańcom od dawna przysługuje wolność wyznania, podczas gdy w Chinach kontynentalnych od dawna prześladowani są chrześcijanie, sprzeciwiający się komunistycznemu rządowi. Jednak wpływy rządzących z Pekinu są coraz bardziej widoczne w Hongkongu.

Jak wynika z raportu „Wrogie przejęcie: KPCh i wspólnoty religijne Hongkongu” opublikowanego przez Fundację Komitetu na rzecz Wolności w Hongkongu z siedzibą w Waszyngtonie, chiński rząd zacieśnia obecnie kontrolę nad regionem liczącym ponad 7 mln mieszkańców. Podkreślono, że istnieje kilka inicjatyw Komunistycznej Partii Chin, które wskazują, że partia chce odebrać Hongkończykom wolność wyznania.

Amerykanie szukają sposobu na Narodowe Odrodzenie Eucharystyczne

Już przyjęcie nowej ustawy o bezpieczeństwie w 2020 r. przyznało chińskiemu rządowi większe uprawnienia do tłumienia prodemokratycznych protestów w Hongkongu, które reżim postrzegał jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej władzy.

W raporcie „2021 Mainland Chinese Bluebook” stwierdzono, że chrześcijanie, a w szczególności katolicy, są celem ataków. Grupy chrześcijańskie zostały oskarżone o zachęcanie studentów do udziału w „gwałtownych protestach” i zmowę z „zagranicznymi organizacjami” – czytamy.

Nowy Indeks Prześladowań – chrześcijanie cierpią coraz bardziej

Najnowszy raport zaznacza, że istnieją dowody na propagowanie przez partię swoich wartości w tradycjach religijnych Chińczyków. Dowód na to stanowi organizacja przez katolicką diecezję Hongkongu seminariów o „sinizacji religii”. Ponadto diecezja ta nakazywała wszystkim swoim księżom, seminarzystom i zakonnicom odwiedzenie Pekinu.

Autorzy raportu podkreślają też, że zaobserwowano wywieszanie chińskiej flagi narodowej „obok świętych symboli” w szkołach wyznaniowych. Niektóre podręczniki dla uczniów w Hongkongu zawierają także „modlitwy” wychwalające Chiny i chińską tożsamość, a nauczyciele są zobowiązani do włączenia „edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wartości patriotycznych i socjalistycznych do programu nauczania” –  informuje raport.

Po 700 latach zakonnicy powracają do norweskiej „wioski mnichów”

Pośród negatywnych zjawisk wskazano wzrost liczby „propekińskich nauczycieli i dyrektorów” w szkołach religijnych. Ponadto oficjalny Kościół katolicki w Hongkongu „wycisza” informacje o prześladowaniach religijnych na kontynencie i „osłabił swoją koncentrację na obronie praw wiernych w Chinach” – zauważono.

Raport wzywa Stany Zjednoczone „wraz z innymi demokracjami” do działania. Według autorów, kraje demokratyczne powinny przeprowadzić przesłuchania w sprawie naruszeń wolności religijnej przez KPCh w Hongkongu i za granicą.

Źródło: KAI

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl