7 kwietnia| Wiadomości

Sondaż: działalność Kościoła pozytywnie ocenia 44% Polaków

Od września ubiegłego roku niewielkiemu pogorszeniu uległy oceny działalności Kościoła. Obecnie pozytywnie mówi o Kościele 44% Polaków, negatywnie zaś 45% - wynika z najnowszego badania CBOS.

Opinie o funkcjonowaniu Kościoła rzymskokatolickiego są obecnie nieco gorsze niż przed sześcioma miesiącami, czyli gdy badanie przeprowadzane było po raz ostatni. Obecnie pozytywne (44%, od września spadek o 2 punkty procentowe) i negatywne (45%, wzrost o 3 punkty procentowe) oceny w zasadzie się równoważą.

Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła? Sprawdził to sondaż CBOS

Poza zaangażowaniem w praktyki religijne, które ze zrozumiałych względów współwystępuje z pozytywnymi ocenami Kościoła, z aprobatą o działalności tej instytucji wypowiadają się na ogół zwolennicy PiS oraz respondenci mający poglądy prawicowe.

W większym stopniu niż przeciętnie są to także starsi badani (55+), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, mieszkańcy wsi, rolnicy, emeryci, renciści, a także respondenci uzyskujący niskie i przeciętne dochody per capita (poniżej 2999 zł) oraz źle oceniający własną sytuację materialną.
Krytycznie o Kościele, poza niezaangażowanymi religijnie, częściej niż inni wypowiadają się potencjalni wyborcy ugrupowań rządzących, zwłaszcza Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, oraz respondenci identyfikujący się z lewicą.

Przyspiesza walec sekularyzacji [ANALIZA]

Negatywnymi ocenami wyróżniają się także badani mający mniej niż 35 lat, uczniowie i studenci, najlepiej wykształceni, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, prywatni przedsiębiorcy oraz ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita (od 4000 zł wzwyż).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. Badanie zrealizowano od 7 do 17 marca na próbie 1089 osób.

Źródło: CBOS, KAI

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl