Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 26 maja

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Mt 28,16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy […]

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

W tym krótkim fragmencie pojawia się niezwykle ważne słowo – władza. Być może zdarza się, że czujemy się w jakiś sposób ograniczeni jakąś zewnętrzną władzą, której musimy być posłuszni – to szkoła, rodzice, szef… Może jest nawet tak, że wiele byś dał, żeby mieć władzę, która pozwoliłaby ci poukładać świat w sposób najbardziej ci pasujący. Jezus mówi dzisiaj o swojej władzy absolutnej, ogarniającej to wszystko, co jest na ziemi i na niebie. I posyła uczniów po to, żeby poddawali tej władzy wszystkie narody. Szalenie ważne jest to, że Jezus nie mówi o władzy zewnętrznej, ale o tej wewnętrznej. O tym, żeby poddać swoje wnętrze – motywacje, pragnienia, wolę, serce, ducha – pod władzę Trójcy Świętej. To znacznie ważniejsze niż zewnętrzne ograniczenia czy zasady. Zastanów się, jaki władca panuje w twoim wewnętrznym życiu – za czym gonisz każdego dnia, co zajmuje twoje myśli i pragnienia? Czy jest to prawdziwy Bóg, czy może jakiś marny bożek?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl