Rozważanie Ewangelii na piątek, 31 maja

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Łk 1,39-56 Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w […]

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest Jego imię.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

To, co jakoś szczególnie mnie fascynuje w tym spotkaniu Maryi z Elżbietą, to radość, która się im udziela. Potrafią doskonale dostrzec to, co dobre, wydobyć to na wierzch i ucieszyć się tym. Są pełne wdzięczności. Zastanów się, ile w twoich spotkaniach jest rozmów, w których dostrzegasz to, co dobrego cię spotyka, i dzielisz się tym, a ile narzekania i biadolenia? Im więcej będzie w tobie uważności na to, co dobre i piękne, im więcej wdzięczności, tym więcej poczucia bycia szczęśliwym. Narzekanie jedynie pogłębia w nas poczucie frustracji i zabiera sens. Wymień pięć rzeczy, za które jesteś dzisiaj wdzięczny Panu Bogu.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl