Rozważanie Ewangelii na piątek, 7 czerwca

J 19,31-37 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień […]

J 19,31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu na innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebodli».

Wpatrujemy się w serce Jezusa. Uświadom sobie, że Bóg kocha cię szaloną miłością. Że jesteś dla Niego megaważny. Że nic nie jest w stanie zniszczyć miłości, którą Bóg ma dla ciebie. „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich…”. Dziękuj za miłość.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl