27 stycznia| Wiadomości

74. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau

Dziś przypada 74. rocznica oswobodzenia więźniów niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej […]

Dziś przypada 74. rocznica oswobodzenia więźniów niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej uwolnili około 8 tysięcy więźniów, w tym ponad 500 dzieci. Z tej okazji na terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau odbędą się uroczystości ku czci zamordowanych.

W KL Auschwitz zamordowano co najmniej 1,1 mln osób, w tym około 960 tys. Żydów, 70–75 tys. Polaków, 21 tys. Romów i Sinti, 15 tys. jeńców sowieckich i 10–15 tys. więźniów innych narodowości.

W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ  ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, by uczcić Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej.

W czasie II wojny światowej Niemcy wspierani w różnym stopniu przez państwa sojusznicze wymordowali około 6 milionów europejskich Żydów. Jedną trzecią tej liczby, około 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2 i pół do 3 milionów 300 tysięcy osób. Równocześnie z Zagładą Żydów, Niemcy dokonali też ludobójstwa Romów oraz masowych mordów na etnicznych Polakach i radzieckich jeńcach wojennych. Łącznie w wyniku nazistowskich ludobójstw śmierć poniosło około 11 milionów osób.