4 lutego| Wiadomości

Papież Franciszek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Od wczoraj papież Franciszek odbywa swoją dwudziestą siódmą podróż zagraniczną. Ta jednak jest szczególna. Po raz pierwszy w historii głowa […]

Od wczoraj papież Franciszek odbywa swoją dwudziestą siódmą podróż zagraniczną. Ta jednak jest szczególna. Po raz pierwszy w historii głowa Kościoła katolickiego przybywa z oficjalną wizytą na Półwysep Arabski.

Wizyta apostolska Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się pod hasłem „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”, a jej celem jest udział w spotkaniu międzyreligijnym, którego tematem jest „Braterstwo ludzkie”.

Rok 2019 ogłoszony jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich „Rokiem Tolerancji”. Jego obchody mają być skupione na pokojowym współistnieniu oraz na pełnym szacunku dialogu między różnymi społecznościami zamieszkującymi ten kraj.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich warunki, w jakich żyje miejscowy Kościół, są względnie dobre. Mimo że religią państwową jest islam, panuje tam klimat w miarę przyjazny wobec mniejszości. Liczbę mieszkańców ZEA szacuje się nawet na 9,5 miliona, z czego ok. 7,3 mln stanowią muzułmanie, głównie sunniccy, a ok. 1,2 mln (12,5 proc.) – chrześcijanie.

Dziś wieczorem na spotkaniu z okazji ogłoszonego w arabskim państwie Roku Tolerancji papież wygłosi oficjalne publiczne przemówienie. Jutro, podczas ostatniego dnia wizyty, Franciszek spotka się z grupą około 130 tys. katolików, głównie imigrantów z Indii i Filipin. Będzie też koncelebrował Mszę świętą.