5 lutego| Wiadomości

85. rocznica powstania KSM

Dokładnie 85 lat temu, 5 lutego 1934 roku, podczas ogólnokrajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie powołano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Decyzją […]

Dokładnie 85 lat temu, 5 lutego 1934 roku, podczas ogólnokrajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie powołano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

Aktualnie KSM w Polsce zrzesza w 38 diecezjach ok. 15.000 młodych ludzi w wieku 14-30 lat. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Kolor żółty symbolizuje Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna, a zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów?” odzew: „Gotów!”