6 lutego| Wiadomości

Deklaracja o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia

Podczas wizyty Franciszka w Abu Zabi podpisana została wspólna deklaracja papieża oraz wielkiego imama Al-Azhara o ludzkim braterstwie dla pokoju […]

Podczas wizyty Franciszka w Abu Zabi podpisana została wspólna deklaracja papieża oraz wielkiego imama Al-Azhara o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia. Dla chrześcijaństwa i islamu jest to kamień milowy w stosunkach pomiędzy oboma religiami.

„Wiara prowadzi wierzącego do widzenia w drugim brata, którego należy wspierać oraz kochać.” – czytamy we wprowadzeniu do deklaracji, które podkreśla, że jest to dokument przemyślany ze szczerością i powagą i który zaprasza wszystkie osoby niosące w sercu wiarę w Boga oraz wiarę w ludzkie braterstwo do zjednoczenia i wspólnej pracy.

Dokument zawiera wezwanie skierowane do wyznawców chrześcijaństwa i islamu oraz przywódców światowych do poważnego zaangażowania w promowanie kultury tolerancji, współistnienia i pokoju. Wskazuje także na potrzebę interwencji, aby powstrzymać rozlew niewinnej krwi oraz położyć kres wojnom, konfliktom, degradacji środowiska, upadkowi kultury i moralności, które aktualnie dotykają świat.

Więcej o dokumencie przeczytasz tutaj.