12 lutego| Wiadomości

Dziś w Warszawie uroczysta prezentacja Archiwum Eissa

Dziś, po blisko 75 latach i długich negocjacjach do Polski trafiło Archiwum Eissa – jeden z największych zbiorów dokumentujących działania […]

Dziś, po blisko 75 latach i długich negocjacjach do Polski trafiło Archiwum Eissa – jeden z największych zbiorów dokumentujących działania ratunkowe polskiej dyplomacji na rzecz zagrożonych Zagładą Żydów. Archiwum dokumentuje akcję ratunkową prowadzoną w okresie II wojny światowej z Berna przez ówczesnego polskiego ambasadora Aleksandra Ładosia i jego dyplomatów oraz współpracujące z nimi organizacje żydowskie.

W czasie tej akcji wystawiono kilka tysięcy uzyskanych nielegalnie paszportów Ameryki Łacińskiej, ratując życie wielu setkom osób. Sfałszowane paszporty umożliwiały wyjazd z okupowanego kraju lub uniknięcie obozu koncentracyjnego poprzez trafienie do obozów internowania dla obywateli państw trzecich. Archiwum to ponad 120 obiektów pozyskanych w ubiegłym roku przez polski rząd od rodziny Chaima Eissa – rabina należącego do tak zwanej Grupy Ładosia.

W dzisiejszej uroczystej prezentacji archiwum w Belwederze weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Przekazaniu dokumentów będzie towarzyszyła wystawa „Paszporty” przygotowana przez Instytut Pileckiego. W gablotach wystawy prezentowane będą najcenniejsze obiekty z Archiwum Eissa: paszporty, rachunki, korespondencja między Chaimem Eissem i polskimi dyplomatami. W skład archiwum wchodzi także oryginalna lista z kilkoma tysiącami nazwisk Żydów z gett, którzy w ten sposób próbowali się ratować z Zagłady. W pozyskanych materiałach jest również imienna lista dzieci z warszawskich sierocińców.

Po zakończeniu wystawy, Archiwum Eissa trafi do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.