13 lutego| Wiadomości

Dziś Światowy Dzień Radia

Po raz ósmy obchodzony jest dziś Światowy Dzień Radia. Proklamowany został przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i […]

Po raz ósmy obchodzony jest dziś Światowy Dzień Radia. Proklamowany został przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – UNESCO w 2011 roku, z inicjatywy Hiszpanii. Celem święta jest promowanie radiofonii i podkreślenie jej znaczenia we współczesnej historii.

Obchody w 2019 roku odbywają się pod hasłem „Radio: dialog, tolerancja i pokój”. Jednocześnie zaproponowane zostały dwa tematy szczegółowe: „Wspierane pokoju w eterze przez dialog i uczestnictwo” oraz „Przekraczanie różnic przez jednoczenie się wokół wspólnych, nadrzędnych trosk”.

Z hasłem tegorocznych obchodów wiąże się przekonanie, że radio jest doskonałym medium dla przeciwdziałania nawoływaniu do przemocy i rozprzestrzenianiu konfliktów; że jest siłą sprzyjającą obywatelskiemu uczestnictwu i rozwojowi, szanowaniu wartości ogólnoludzkich i pluralizmu.

Radio wciąż pozostaje środkiem przekazu najbardziej powszechnie odbieranym na świecie, a jednocześnie jednym z najtańszych. Dociera także tam, gdzie – z powodu braku infrastruktury lub braku umiejętności potencjalnych użytkowników – nie jest dostępny Internet. Data święta upamiętnia inaugurację rozgłośni Narodów Zjednoczonych 13 lutego 1946 roku.