13 lutego| Wiadomości

Trwają prace nad powołaniem Rady Młodzieży RP

W parlamencie trwają prace nad powołaniem organu skupiającego polską młodzież. W skład Rady Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej wchodzić miałaby nie tylko […]

W parlamencie trwają prace nad powołaniem organu skupiającego polską młodzież. W skład Rady Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej wchodzić miałaby nie tylko młodzież z organizacji pozarządowych, ale również i ta poza strukturami.

Pytani o nią posłowie twierdzą, że rozumieją postawę młodzieży „nic o nas bez nas” i chcą stworzyć ogólnopolską strukturę podobną do tych organów, które już działają w polskich gminach i sejmikach wojewódzkich.

W myśl projektu Rada Młodzieży RP miałaby pełne prawo wyrażania opinii w sprawie projektów, które dotyczą ich życia i funkcjonowania. I choć jest to inicjatywa parlamentarzystów, należy pamiętać, że do powołania ogólnokrajowego organu młodzieżowego zobowiązuje swoje państwa członkowskie Unia Europejska.