14 lutego| Wiadomości

O RODO w Kościele

Z powodu sporego zainteresowania kwestią ochrony danych we wspólnotach religijnych Ministerstwo Cyfryzacji powołało pod koniec stycznia bieżącego roku radę do […]

Z powodu sporego zainteresowania kwestią ochrony danych we wspólnotach religijnych Ministerstwo Cyfryzacji powołało pod koniec stycznia bieżącego roku radę do spraw Kościołów i związków wyznaniowych. Ma ona pomóc rozwiązać wątpliwości co do stosowania konkretnych przepisów RODO.

Unijna dyrektywa dotycząca ochrony danych osobowych umożliwia stosowanie przez związki wyznaniowe dotychczasowych, autonomicznych zasad ochrony tych danych pod warunkiem ich obowiązywania przed datą wejścia w życie RODO. Niezależnie od swoich przepisów autonomicznych, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, czy charytatywnej przez dany związek wyznaniowy stosuje się do niej bezpośrednio RODO, bez przepisów autonomicznych.

Zgodnie z regulacją – związki wyznaniowe korzystające z wewnętrznych regulacji mogą powołać odrębny, niezależny organ nadzorczy. Z tego uprawnienia dotychczas skorzystało pięć wspólnot religijnych, między innymi Kościół Katolicki, który wyznaczył Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

27 lutego w siedzibie resortu cyfryzacji odbędzie się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kościołów i Związków Wyznaniowych. Efektem jej prac mają być też ewentualne propozycje zmian przepisów krajowych, związanych z ochroną danych osobowych.