14 lutego| Wiadomości

Papież Franciszek mianował nowego Kamerlinga

Jak podało Radio Watykańskie, papież Franciszek mianował nowego Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. Został nim kardynał Kevin Farrell. Kardynał kamerling zarządza […]

Jak podało Radio Watykańskie, papież Franciszek mianował nowego Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. Został nim kardynał Kevin Farrell.

Kardynał kamerling zarządza sprawami zwyczajnymi Kościoła oraz troszczy się o dobra i prawa doczesne Stolicy Apostolskiej pomiędzy kolejnymi pontyfikatami, a także na ten czas przejmuje administrację Watykanu. Ma także specjalne uprawnienia – między innymi notarialnie potwierdza fakt śmierci papieża, opieczętowuje apartament papieski oraz powiadamia kardynała wikariusza Rzymu o śmierci papieża.

Od momentu śmierci głowy Kościoła obejmuje w posiadanie watykański Pałac Apostolski, pałac laterański oraz rezydencję papieży w Castel Gandolfo. Zasięgając opinii Kolegium Kardynałów ustala wszystkie sprawy związane z pogrzebem, korzystając ze wskazówek, które pozostawił zmarły papież. Kamerling nadzoruje również przygotowania do konklawe.

Kardynał Farrell pochodzi z Irlandii, jednak obszarem jego działalności są Stany Zjednoczone. W latach 2007-16 był biskupem diecezji Dallas, a przez ostatnie trzy lata sprawował funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji waszyngtońskiej. Kardynałem mianowany został zaledwie dwa lata temu.