26 lutego| Wiadomości

Polska zbroi się w cyberżołnierzy

O tym, że coraz większą wagę przykłada się do naszego cyberbezpieczeństwa, wiemy już dobrze. Polski rząd stawia coraz większe kroki […]

O tym, że coraz większą wagę przykłada się do naszego cyberbezpieczeństwa, wiemy już dobrze. Polski rząd stawia coraz większe kroki w tej dziedzinie. Najlepszym przykładem jest to, że 1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Innymi słowymi – Polska będzie szkolić młodych cyberżołnierzy.

Placówka, początkowo z dwoma klasami po 25 uczniów – jedną dla absolwentów gimnazjów i jedną dla absolwentów szkół podstawowych, to odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego liceum jest częścią realizowanego przez resort programu CYBER.mil.pl, który zakłada m. in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci liceum będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Oferta edukacyjna adresowana jest do utalentowanej młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach i instytucjach Sił Zbrojnych RP. Uczniowie w trakcie nauki będą mieli zapewnione bezpłatne świadczenia w postaci zakwaterowania, żywienia, opieki medycznej i umundurowania.

Liceum będzie publiczną szkołą ponadpodstawową – liceum ogólnokształcącym o czteroletnim, a przejściowo także trzyletnim, cyklu kształcenia, dla której organem prowadzącym będzie Minister Obrony Narodowej.

Wojskowa Akademia Techniczna udostępnieni pracownie, laboratoria i obiekty sportowe na potrzeby liceum oraz zapewni uczniom zakwaterowanie i wyżywienie.

Nauka w liceum oparta będzie na programach poszerzających podstawy programowe wiodących przedmiotów – matematyki, informatyki i fizyki. Ponadto prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji wojskowej.

Liceum będzie także oferowało liczne zajęcia fakultatywne oparte na współdziałaniu ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi WAT. Dla najlepszych uczniów zapewniony zostanie także udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach wojskowych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w WAT.

Ministerstwo Obrony Narodowej wzbogaca również już w tym roku ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych. Zwiększone zostaną także limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu, a Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

źródło: gov.pl