Rozważanie na środę, 27 lutego

Mk 9,38-40 Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał […]

Mk 9,38-40
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

NINIWA, Droga Neokatechumenalna, Odnowa w Duchu Świętym, Grupa Biblijna, Bractwo Żywego Różańca, Ruch Światło–Życie, Przyjaciele Misji Oblackich, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dzieci Maryi itd… W każdej parafii istnieją różne grupy. Należąc do nich, nieraz zaczynamy się porównywać: „my jesteśmy bardziej otwarci na Ducha Świętego”, „my lepiej znamy Pismo”, „my bardziej żyjemy Ewangelią”, „my…”. Zupełnie jak apostołowie! Ktoś czyni dobro W IMIĘ JEZUSA (nie we własne imię!), a dla nich problemem jest to, że go nie znają.
Jesteśmy różni – jeden woli góry, inny morze itd. I dobrze, że idąc do Nieba, możemy wybrać taki szlak, który najbardziej odpowiada naszej wrażliwości, jest najbliższy naszemu sercu.
Podziękuj Bogu za różnorodność charyzmatów w Kościele – za braci i siostry, którzy obok ciebie i razem z tobą idą drogą do Królestwa!

o. Patryk Osadnik OMI