1 marca| Wiadomości

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe, które upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej […]

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe, które upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej walczyli z reżimem komunistycznym. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Święto Żołnierzy Wyklętych jest obchodzone w rocznicę stracenia przez bezpiekę, 1 marca 1951 roku, siedmiu przywódców IV Zarządu „Wolność i Niezawisłość”. Żołnierze Wyklęci, nazywani też „niezłomnymi”, należeli do różnych organizacji, jak: Armia Krajowa Obywatelska, Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku czy Wolność i Niezawisłość. Byli skazywani na śmierć, wieloletnie więzienie albo pobyt w obozie. Niektórych sądzono w procesach pokazowych, jak rotmistrza Witolda Pileckiego czy księdza Władysława Gurgacza. Żołnierzami podziemia byli między innymi: generał August Fieldorf „Nil”, major Hieronim Dekutowski „Zapora”, major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Danuta Siedzikówna „Inka”, podpułkownik Łukasz Ciepliński „Pług” oraz podporucznik Anatol Radziwonik „Olech”.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. W walkach z władzą zginęło około 9 tysięcy osób, kolejne kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Do tych liczb trzeba dodać kilkaset tysięcy ludzi, którzy zapewniali partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność oraz około 20 tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.

Centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są organizowane w Warszawie, jednak obchodzone jest ono w całej Polsce, a nawet za granicą. Z tej okazji w różnych miastach w naszym kraju zaplanowano marsze, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, a także rekonstrukcje historyczne. W obchodach uczestniczą także Polacy mieszkający w różnych częściach świata. W Stanach Zjednoczonych odbędą się biegi Tropem Wilczym, których trasa liczyć będzie 1963 metry, co symbolizuje rok, w którym zginął w walce ostatni z Żołnierzy Wyklętych – Józef Franczak „Lalek”.

Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych rozpoczną się o 18.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wieczorne obchody zakończy msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godz.20.00.