Rozważanie na wtorek, 5 marca

Mk 10,28-31 Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt […]

Mk 10,28-31
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Opuszczenie, o którym mówi Jezus, ma się dokonywać przede wszystkim w naszym sercu. Wszelkie nadmierne przywiązanie do osób, rzeczy czy spraw powoduje, że nasze serce nie jest wolne. Jezus oczekuje całkowitego uwolnienia serca od wszystkiego. Oczekuje postawienia Go na pierwszym miejscu, w centrum. Ma się to dokonywać stale, każdego dnia na nowo. Jezus oczekuje, że będziemy patrzeć na wszystko przez pryzmat Jego osoby, Jego wskazań, pouczeń, a przede wszystkim Jego miłości do nas i naszej do Niego. Jesteś gotów zaufać Mu bezgranicznie?

o. Mariusz Urbański OMI