7 marca| Wiadomości

Ilu katolików jest na świecie?

Czy wiesz ilu ludzi jest obecnie na świecie? A ilu katolików? A może wiesz ile na Ziemi posługuje osób duchownych? […]

Czy wiesz ilu ludzi jest obecnie na świecie? A ilu katolików? A może wiesz ile na Ziemi posługuje osób duchownych? Na te i inne pytania odpowiada Rocznik Statystyczny Kościoła, którego najnowsza edycja właśnie ukazała się w Watykanie.

W Roczniku zamieszczono dane demograficzne z końca 2017 roku. Według rocznika, na ziemi mieszka obecnie 7,4 mld ludzi, z których 17,7 procenta to ochrzczeni katolicy. (1,3 mld ludzi). Wśród nich posługuje obecnie 414 tysięcy kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Niemal połowa katolików zamieszkuje obie Ameryki. Europejscy katolicy to 21,8 procent ogółu, Afryka – 17,8, Azja – 11,1 i Oceania – 0,8 proc. W porównaniu do roku wcześniej liczba wiernych wzrosła o 1,1 procenta, jednak Europa była jedyną częścią świata, gdzie wzrost liczby wiernych był niemal zerowy.

O pół procent w stosunku do 2016 zwiększyła się liczba osób zaangażowanych w różne formy apostolatu w Kościele (duchowieństwo, siostry zakonne, diakoni stali, katechiści i inni), osiągając w 2017 liczbę prawie 4,67 mln. Jednocześnie po raz pierwszy od 2010 stwierdzono spadek ogólnej liczby kapłanów: w 2017 było ich 414 582, podczas gdy rok wcześniej – 414 969. Wzrosła natomiast liczba biskupów, diakonów stałych, misjonarzy świeckich i katechetów.