8 marca| Wiadomości

Dziś cała Polska modli się za grzechy wykorzystywania małoletnich

Dziś z inicjatywy Episkopatu obchodzimy dzień modlitwy i pokuty wynagradzającej za wykorzystywanie małoletnich. Diecezje, zakony oraz zgromadzenia organizują nabożeństwa pokutne […]

Dziś z inicjatywy Episkopatu obchodzimy dzień modlitwy i pokuty wynagradzającej za wykorzystywanie małoletnich. Diecezje, zakony oraz zgromadzenia organizują nabożeństwa pokutne w katedrach, sanktuariach oraz kościołach parafialnych.

Inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel Papieża Franciszka. W Liście do Ludu Bożego zachęcał on do modlitwy pokutnej i postu, które mają „rozbudzić nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.

Na tegoroczny dzień pokutny zostały przygotowane trzy wersje nabożeństwa Drogi Krzyżowej, do wykorzystania w parafiach i innych wspólnotach kościelnych. Wszystkie teksty nabożeństw są dostępne na stronie Centrum Ochrony Dziecka.

Inicjatywy pokutne dziś odbędą się:

• w Diecezji Siedleckiej w każdej parafii tego dnia zostanie odprawiona z taką intencją droga krzyżowa, podczas której uczestnicy będą się również modlić w intencji ofiar i ich bliskich oraz o nawrócenie sprawców;

• w Diecezji Kaliskiej tego dnia o godz. 18.00 w Katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

• w Archidiecezji Gnieźnieńskiej o godz. 17.30 w katedrze gnieźnieńskiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa z udziałem Księdza Prymasa i seminarium duchownego; ponadto do wszystkich parafii archidiecezji zostały rozesłane teksty drogi krzyżowej z prośbą, by księża proboszczowie 8 marca odprawili w swoich parafiach to nabożeństwo jako wynagradzające za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych;

• w Diecezji Radomskiej ze względów duszpasterskich nabożeństwo pokutne kapłanów odbędzie się 5 marca, we wtorek przed Środą Popielcową, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Będzie miało ono charakter postu i modlitwy wynagradzającej ze wszelkie grzechy przeciw zobowiązaniom kapłańskim, naturalnie z uwzględnieniem wykroczeń przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Nabożeństwo połączone będzie z okazją do spowiedzi;

• w Diecezji Sandomierskiej o godz. 17.00 w kościele seminaryjnym pw. Św. Michała odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem Biskupa Sandomierskiego;

• w Diecezji Płockiej o godz. 17.00 w bazylice katedralnej w Płocku odprawiona zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych i ludzi Kościoła. Przewodniczyć jej będzie Biskup Płocki Piotr Libera. Wezmą w niej udział: bp Mirosław Milewski – bp pomocniczy, księżą pracujący w seminarium i kurii, kapłani z Płocka, seminarzyści oraz wierni świeccy;

• w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w dniu 8 marca w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych i ludzi Kościoła będą następujące inicjatywy modlitewno-pokutne: nabożeństwo droga krzyżowa w każdej parafii, wezwanie w modlitwie powszechnej podczas Mszy św. w każdej parafii, centralna Eucharystia w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie o godz. 18.30, w tej samej parafii o godz. 18.00 alumni WSD poprowadzą drogę krzyżową, oraz wezwanie do postu wynagradzającego;

• w Diecezji Gliwickiej o godz. 17.30 będzie sprawowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, a proboszczowie proszeni są o wspomnienie tej intencji modlitewnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w swoich parafiach;

• w Archidiecezji Katowickiej o godz. 17.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez Abpa Wiktora Skworca, w którym uczestniczyć będą m.in. pracownicy Kurii oraz instytucji przyległych; ponadto księża proboszczowie wszystkich parafii archidiecezji zostali poproszeni o podobną modlitwę tego dnia w swoich kościołach parafialnych;

• w Diecezji Tarnowskiej wszystkie parafie zostały zachęcone do podejmowania 8 marca br. inicjatyw pokutnych i modlitewnych wynagradzających za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Biskup Tarnowski w sposób szczególny zobowiązał proboszczów bazylik mniejszych do odprawienie w nich drogi krzyżowej:
o Bochnia, św. Mikołaja – godz. 17.30
o Grybów, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – godz. 8.00
o Limanowa, Matki Boskiej Bolesnej – godz. 17.00
o Nowy Sącz, św. Małgorzaty – godz. 19.30
o Mielec, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. – godz. 17.30
o Szczepanów, św. Marii Magdaleny – godz. 17.30
o Tarnów, Narodzenia NMP, katedra – godz. 17.30
o Tuchów, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM – godz. 17.45

• w Diecezji Bielsko-Żywieckiej modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży odbędą się w pierwszy piątek Wielkiego Postu w następujących miejscach:
o Andrychów, Kościół św. Macieja, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza Święta – 18:00
o Bielsko-Biała, Kościół NSPJ (obok dworca PKP), Msza Święta 18:30, Adoracja Najświętszego Sakramentu; Droga Krzyżowa – 20:00
o Cieszyn, Kościół św. Marii Magdaleny, Droga Krzyżowa – 17:15; Msza Święta – 18:00
o Oświęcim, Kościół św. Maksymiliana, Droga Krzyżowa – 17:00; Msza Święta – 18:30
o Żywiec, Konkatedra Narodzenia NMP, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza Święta – 18:00

• w Diecezji Drohiczyńskiej we wszystkich parafiach zostaną odmówione specjalne modlitwy podczas wszystkich Mszy św. (jedno wezwanie w Modlitwie wiernych) oraz zostaną odprawione nabożeństwa Drogi Krzyżowej;

• w Diecezji Legnickiej 8 marca br. w katedrze legnickiej odbędzie się: o godz. 18.00 – Droga Krzyżowa wynagradzająca za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych, której przewodniczyć będzie bp Zbigniew Kiernikowski; o godz. 18.30 – Eucharystia w intencji osób małoletnich pokrzywdzonych przez niektórych duchownych, której przewodniczyć będzie bp Marek Mendyk;

• w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we wszystkich kościołach parafialnych na zakończenie Drogi Krzyżowej z udziałem dorosłych zostaną odprawione modlitwy przebłagania Boga za grzechy ludzi Kościoła w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem;

• w Ordynariacie Wojska Polskiego 8 marca br. w Katedrze Wojska Polskiego odbędą się: o godz. 7.30 – Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Polowego w intencji ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele; o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa w intencji pokutnej za grzech wykorzystania dzieci i młodzieży przez duchownych; o godz. 18.00 – Msza Święta w intencji wszystkich, którzy troszczą się o ochronę dzieci i młodzieży w Kościele i społeczeństwie;

• w Diecezji Włocławskiej o godz. 17.30. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

• w Diecezji Świdnickiej o godz. 17.00 w Katedrze p.w. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych;

• w Diecezji Pelplińskiej wszyscy proboszczowie zostali zachęceni do sprawowania w I piątek Wielkiego Postu nabożeństwa drogi krzyżowej jako modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Ponadto dnia 8 marca br. w bazylice katedralnej w Pelplinie o godz. 18.00, zostanie celebrowana Msza Święta pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, w czasie której m.in. będzie podjęta modlitwa w intencji ofiar; dnia 9 marca br. w bazylice katedralnej w Pelplinie o godz. 11.00, odbędzie się nabożeństwo pokutne, w którym będą uczestniczyli kapłani z diecezji, w czasie którego jednym z elementów będzie modlitwa w intencji ofiar i przeproszenie za grzech sprawców.

• w Archidiecezji Warszawskiej do wszystkich parafii zostały wysłane rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Ponadto Droga krzyżowa w tej intencji zostanie poprowadzona również w archikatedrze warszawskiej w piątek 8 marca o godz. 18 pod przewodnictwem księdza Biskupa.

• w Archidiecezji Poznańskiej w piątek 8 marca w katedrze poznańskiej odbędzie się w intencji wynagradzającej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od godz. 9.00 do 18.00); tego dnia poznańska wspólnota seminaryjna odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

• w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 8 marca br. w Katedrze koszalińskiej o godz. 9.30 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Poza tym, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski zarządził, aby w każdym kościele Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jedno z odprawianych tego dnia nabożeństw drogi krzyżowej, było odprawione w powyższej intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Ponadto 15 marca w Wyższym Seminarium Duchowne w Koszalinie zostanie odprawiona w tej intencji Droga Krzyżowa.

• w Archidiecezji Krakowskiej tego dnia o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie odprawiona Droga Krzyżowa jako nabożeństwo wynagradzające za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Dnia 16 marca odbędzie się Pielgrzymka Kapłanów do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, która ma mieć także charakter pokutny. Ponadto do parafii został wysłany tekst rozważań Drogi Krzyżowej przygotowany na Dzień Modlitwy Wynagradzającej, do wykorzystania przez księży proboszczów;

• w Zgromadzeniu Braci Albertynów 8 marca we wszystkich wspólnotach będzie, razem z mieszkańcami domów i podopiecznymi, odprawiona droga krzyżowa w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych,

• Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów dniu 8 marca br. organizuje w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych: w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu – w Bazylice NMP z La Salette: Droga krzyżowa o godz. 17 15; w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie – w kościele parafialnym: 7.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; od 7.30 – Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu; 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.

• w Zakonie Augustiańskim 8 marca o godz. 17:40 w Kaplicy p.w. Św. Mikołaja z Tolentino w Krakowie-Prokocimiu odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz o nawrócenie dla sprawców.

• Salezjanie inspektorii krakowskiej podejmują 8 marca następujące inicjatywy pokutno-modlitewne:
o Szczyrk, sanktuarium Na Górce, godz. 15.00: adoracja Najśw. Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
o Staniątki, ośrodek duszpasterski przy klasztorze sióstr benedyktynek, godz. 7.00: msza św. Wynagradzająca,
o Zabrze, Salezjański Zespół Szkół Publicznych, godz. 7.15: msza św. Wynagradzająca,
o Kraków, ośrodek duszpasterski przy WSD Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Tyniecka 39, godz. 17.00: nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem alumnów i wiernych; godz. 18.00: Msza św. przebłagalna,
o Skawa, parafia NMP Wspomożenia Wiernych, godz. 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu; godz. 17.00: droga krzyżowa,
o Pogrzebień, parafia św. Bartłomieja, godz. 19.30: droga krzyżowa ulicami parafii; dodatkowo całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
o Kraków, Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży, ul. Tyniecka 39, godz. 19.00: nabożeństwo pokutno-wynagradzające,
o Kraków, parafia św. Stanisława Kostki, godz. 18.00: msza św. i tematyczna droga krzyżowa ulicami parafii,
o Przemyśl, parafia św. Stanisława biskupa, godz. 17.30: droga krzyżowa,
o Świętochłowice, Salezjański Zespół Szkół Publicznych, godz. 18.00: nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu.

• Kilkanaście inicjatyw modlitewno-pokutnych podejmuje w swoich domach zakonnych oraz prowadzonych parafiach Zgromadzenie Księży Marianów. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w tej intencji odbędą się tego dnia m.in. w sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach, w Domu Prowincjalnym na warszawskich Stegnach, w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz w mariańskich parafiach m.in. w Skórcu, Licheniu, Zakopanem, Grzybowie i Elblągu.

 

źródło: EKAI