18 marca| Wiadomości

Ile trwa przeniesienie stolicy?

Dokładnie 423 lata temu, 18 marca 1596 roku, król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do […]

Dokładnie 423 lata temu, 18 marca 1596 roku, król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Przeniesienie motywowane było głównie utworzeniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów Polski i Litwy. W wyniku powstania nowego tworu państwowego Kraków, czyli dotychczasowa stolica Polski, znalazł się zbyt na uboczu wielkiego kraju.

Jak długo przenosi się stolicę?

Choć przyjmuje się jedną datę w określaniu przeniesienia stolicy, jednak proces ten trwa znacznie dłużej. W wypadku Warszawy sama przeprowadzka królewskiego dworu trwała 13 lat i zakończyła się 25 maja 1609 roku. To jednak był dopiero wierzchołek góry lodowej. Przez lata Kraków pozostawał oficjalną stolicą Rzeczpospolitej. Nadal tam koronowali się kolejni władcy (z wyjątkiem Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego).

W samej Warszawie zaś odbywały się elekcje nowych monarchów i posiedzenia Sejmu. Powoli też przejmowała od Krakowa wszelkie funkcje dyplomatyczne i polityczne. Ostateczne przejęcie wszystkich funkcji miasta stołecznego przez Warszawę nastąpiło dopiero w okolicach trzeciego rozbioru Polski, w roku 1795.

Nie wiadomo ile w obecnych czasach trwałyby takie przenosiny, ale gdybyśmy chcieli przenieść stolicę do Kokotka w 2219 roku, chyba powinniśmy już zacząć działać.