Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 18 marca

Łk 6,36-38 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; […]

Łk 6,36-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że jacy będą tu, na ziemi, w takim gronie spędzą wieczność. Jeśli chcesz ją spędzić we wspólnocie świętych w niebie, gdzie będzie wyłącznie miłość, to staraj się tu, na ziemi, kochać Boga i bliźniego całym sobą.

o. Mariusz Urbański OMI