27 marca| Wiadomości

Kenijski franciszkanin nauczycielem roku

Od 2015 roku w Dubaju każdej wiosny rozdawane są nagrody dla najlepszego nauczyciela na świecie. Kilka dni temu odbyła się […]

Od 2015 roku w Dubaju każdej wiosny rozdawane są nagrody dla najlepszego nauczyciela na świecie. Kilka dni temu odbyła się kolejna edycja wręczenia tej nagrody, a zdobył ją zakonnik!

Brat Peter Tabichi jest franciszkaninem pochodzącym z Kenii, gdzie uczy matematyki i fizyki. Jest żywym przykładem dwojga powołań – pierwszego duchowego, drugiego zaś pedagogicznego. Brat Peter nie dość, że jest świetnym nauczycielem, to jeszcze poświęca niemal wszystko co ma swoim uczniom.

Tam gdzie uczy panuje bieda, a o infrastrukturze szkolnej lepiej nawet nie wspominać. Sale lekcyjne nie mają wystarczającego wyposażenia, w szkole znajduje się zaledwie jeden komputer, na którym internet działa z przerwami. Brat Peter zaznacza, że blisko jedna trzecia jego uczniów to sieroty lub ma tylko jednego rodzica. Ponadto panuje tam często susza oraz głód.

Uczniów często nie stać ani na podręczniki ani na mundurki, dlatego br. Peter postanowił przeznaczać aż 80% swojej pensji dla biedniejszych dzieci!

Zakonnik uważa, że to nauka jest najlepszą drogą dla młodzieży. –„Młodzi Afrykanie dłużej nie będą wstrzymywani poprzez brak oczekiwań w stosunku do nich. Afryka wytworzy naukowców, inżynierów i przedsiębiorców, których nazwiska będą znane w każdym zakątku świata, a dziewczęta afrykańskie staną się wielką częścią tej historii!” – mówił podczas odbierania nagrody.

Dzieło brata Petera zyskało dzięki nagrodzie duże wsparcie. Wraz z tytułem, fundacja przyznała franciszkaninowi milion dolarów.