8 kwietnia| Wiadomości

Dziś w całej Polsce rozpoczyna się strajk nauczycieli

W wielu placówkach oświatowych dziś ma się rozpocząć strajk nauczycieli. Nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum Związków Zawodowych […]

W wielu placówkach oświatowych dziś ma się rozpocząć strajk nauczycieli. Nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) odrzucili zaproponowane przez rząd porozumienie i zapowiedziały rozpoczęcie dziś od rana bezterminowego strajku w szkołach, domagając się podwyżek. Według ZNP zamiar udziału w strajku zadeklarowało blisko 80 proc. placówek.

W związku z zapowiedziami strajku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało specjalny komunikat dla rodziców, zapewniając, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Ponadto dyrektorzy placówki mają obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki.

Ministerstwo przypomniało, że w razie strajku dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku, a żadnemu dziecku nie może być odmówione przyjęcie do placówki.

Dziś rozstrzygnie się ile placówek oświatowych przystąpi do strajku.