12 kwietnia| Wiadomości

Papież: handel ludźmi to wielka zbrodnia przeciwko ludzkości

Najbardziej dramatyczną formą uprzedmiotowienia człowieka nazwał Papież Franciszek handel ludźmi. Określił go jako głęboką ranę na ciele współczesnej ludzkości, zarówno […]

Najbardziej dramatyczną formą uprzedmiotowienia człowieka nazwał Papież Franciszek handel ludźmi. Określił go jako głęboką ranę na ciele współczesnej ludzkości, zarówno dla tego, kto cierpi z jej powodu, jak i dla tego, kto ją zadaje. Ojciec Święty spotkał się dzisiaj przed południem z uczestnikami międzynarodowej konferencji poświęconej handlowi ludźmi.

Przypomniał, że proceder ten hańbi człowieczeństwo ofiary, naruszając jej wolność i godność. Odczłowiecza również tego, kto się go dopuszcza. Do tego bardzo poważnie rani całą rodzinę ludzką oraz Ciało Chrystusa.

“ Handel ludźmi stanowi nie dające się usprawiedliwić pogwałcenie wolności oraz godności ofiar, tych najbardziej konstytutywnych wymiarów ludzkiego istnienia, chcianego oraz stworzonego przez Boga. Dlatego należy go uważać za zbrodnię przeciwko ludzkości. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, żadnych… Podobne znaczenie, przez analogię, powinno być przypisywane wszystkim czynom stanowiącym wyraz pogardy dla wolności i godności każdego ludzkiego istnienia, zarówno rodaka, jak i obcego – zaznaczył Papież. – Kto plami się podobnym przestępstwem, szkodzi nie tylko innym, ale również samemu sobie. W istocie bowiem, każdy z nas został stworzony, aby kochać oraz otoczyć troską drugiego, a to znajduje swoje spełnienie w darze z siebie. ”

Franciszek podkreślił, że Kościół jest wezwany do zdecydowanej walki z wszelkimi formami handlu ludźmi oraz czuje się zobowiązany do zaangażowania w pomoc ofiarom tego haniebnego procederu. Ta walka i zobowiązanie przynoszą błogosławione skutki dla naszego człowieczeństwa, otwierając nam drogę do pełni życia, a to jest ostatecznym celem naszego istnienia.

Ojciec Święty podziękował za wszystkie inicjatywy służące przeciwdziałaniu temu procederowi, opiece nad jego ofiarami oraz demaskowaniu winnych. Szczególne słowa uznania skierował pod adresem żeńskich zgromadzeń zakonnych, które organizują międzynarodową sieć pomocy. Nazwał to „awangardowym” dziełem misyjnym Kościoła. Papież zachęcił do koordynacji różnych inicjatyw duszpasterskich, na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. Trzeba zwierać szeregi oraz jednoczyć siły poprzez zintegrowane działania w krajach pochodzenia, tranzytu oraz przeznaczenia osób będących przedmiotem handlu ludźmi – powiedział Ojciec Święty. Za wstawiennictwem św. Józefiny Baghity, która jako dziecko była niewolnicą, sprzedaną i kupioną, a potem uwolnioną oraz w pełni rozkwitłą jako córka Boga wzywał dla obecnych oraz tych, którzy gdziekolwiek angażują się w walkę z handlem ludźmi obfitego błogosławieństwa.

Źródło: Radio Watykańskie