29 kwietnia| Wiadomości

Papież: nie zapominajmy o ranach Jezusa

O ranach Jezusa, które są źródłem pokoju, radości i misji apostolskiej mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina coeli. Odwołał […]

O ranach Jezusa, które są źródłem pokoju, radości i misji apostolskiej mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina coeli. Odwołał się w nim do Ewangelii św. Jana mówiącej o spotkaniu zmartwychwstałego Pana z niedowierzającym Tomaszem.

Franciszek zaznaczył, że prawdziwy pokój przynosi tylko Jezus, bo dzięki Swej męce na krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem oraz zwyciężył grzech i śmierć. Tomasza, który nie dowierzał w Jego zmartwychwstanie prosi, aby dotknął Jego ran, bo to one są źródłem pokoju, gdyż są znakiem ogromnej miłości Jezusa. Ta prośba Jezusa – dodał Papież – to także wskazanie dla nas.

Dotykajmy ran Jezusa w braciach, którzy cierpią

“ Dotknąć ran Jezusa, którymi są problemy, trudności, prześladowania, choroby, których tak wielu ludzi doświadcza. Nie czujesz w sercu pokoju? Idź do kogoś, kto jest symbolem Jezusowych ran. Dotknij ich. Z nich płynie miłosierdzie. Dlatego dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia – powiedział Ojciec Święty. – (…) Zbliżmy się do Jezusa i dotknijmy Jego ran w naszych braciach, którzy cierpią. Rany Jezusa są skarbem, z nich wypływa miłosierdzie. Bądźmy odważni i dotkijmy ich. Z nimi Jezus stoi przed Ojcem, pokazuje Mu je, tak jak gdyby mówił: «Ojcze, to jest cena, te rany są tym, czym zapłaciłem za moich braci». Poprzez rany Jezus wstawia się za nami u Ojca. Ofiaruje nam Swe miłosierdzie jeżeli przychodzimy do Niego i wstawia się za nami. Nie zapominajmy o ranach Jezusa. ”

Źródło: Radio Watykańskie