1 maja| Wiadomości

15 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku – Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków Wspólnoty powiększyło się […]

1 maja 2004 roku – Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków Wspólnoty powiększyło się wówczas z 15. do 25. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium.

Proces wejścia Polski do Unii, w tym negocjacji zasad, na jakich nasz kraj wstąpił do Wspólnoty, trwał blisko 15 lat. Jego ukoronowaniem było podpisanie w kwietniu 2003 roku w Atenach Traktatu Akcesyjnego, stanowiącego prawną podstawę rozszerzenia Unii Europejskiej. Podpisy złożyli przedstawiciele władz państw unijnej „piętnastki” oraz dziesięciu państw kandydujących.

Dwa miesiące po podpisaniu traktatu, przystąpienie Polski do Wspólnoty zostało przesądzone w referendum. W dwudniowym głosowaniu, które odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 roku, Polacy odpowiadali na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. Odpowiedź „tak” dało 77,5 procent głosujących, czyli ponad 13 i pół miliona rodaków.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Abp Stanisław Gądecki przypomniał słowa Jana Pawła II z czerwca 1999 roku: „integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską”. Arcybiskup Stanisław Gądecki nawiązał też do historycznego przemówienia Papieża Polaka z 19 maja 2003 roku, kiedy ważyły się losy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy Jan Paweł II powiedział: „Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy”.

 

Źródło: IAR